Εταιρικό Προφίλ

Η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact Initiative)

Από τον Ιούνιο του 2008, η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να γίνει αποδεκτή και να συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact Initiative).

Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στα πλαίσια της δέσμευσης της εταιρίας μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του, έχουμε εκδώσει και φέτος την ετήσια έκθεση προόδου (Communication on Progress) στην οποία αναφέρεται η πρόοδος που έχει σημειώσει η εταιρία μας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου.

Communication on Progress