Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Μετρήσεις - Χημικές Αναλύσεις

Η INTERGEO αξιοποιώντας το δίκτυο των εξειδικευμένων και διαπιστευμένων με EN ISO 17025 χημικών εργαστηρίων του GROUP και την αντίστοιχη εμπειρία και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει προσφέρει στα πλαίσια διαφόρων πιστοποιήσεων ποιότητας και περιβάλλοντος ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών μετρήσεων και χημικών αναλύσεων.

Παράλληλα, από τις αρχές του 2009 η INTERGEO Hellas διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO 17 025.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Εργαστήριο στις εγκαταστάσεις της INTERGEO στην Θέρμη Θεσσαλονίκης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Εργαστήριο στις εγκαταστάσεις της INTERGEO στην Θέρμη Θεσσαλονίκης bounding box
bounding box bounding box bounding box


bounding box bounding box bounding box
bounding box Άποψη του εργαστηρίου της Θέρμης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Άποψη του εργαστηρίου της Θέρμης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Άποψη του εργαστηρίου της Θέρμης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Άποψη του εργαστηρίου της Θέρμης bounding box
bounding box bounding box bounding box

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα είναι: