Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Μετρήσεις - Χημικές Αναλύσεις » Έδαφος

Στο Έδαφος αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι (πυκνότητα, υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH κλπ)
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι (π.χ. βαρέα μέταλλα, διάφορα ανιόντα και κατιόντα κλπ)
  • Χημικές οργανικές παράμετροι (π.χ TPH, TOC, BTEX, PCBs, PAH, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, κλπ)
  • Δοκιμές εκχείλισης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/33 (πρότυπα EN 12475-4 και EN 12457-1)
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αμιάντου