Εταιρικό Προφίλ

Συνεργασίες

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών έργων και γεωτεχνικών εφαρμογών η INTERGEO έχει συνάψει μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες με εταιρίες όπως:

 • ΤΙΤΑΝ
 • ΜΑΚ ΑΤΕ
 • Severn trend
 • LOBBE TZILALIS ΝΟrΤΗ.
 • TRIAS ECO
 • REMONDIS
 • VA-STE ECO EVOLUTION S.A
 • ΠΡΟΤΕΚΑΤ
 • ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ
 • CONTEC
 • KRD Consulting
 • ENCO ΕΠΕ
 • SISTEMA
 • MIXOΣ Α.Ε.
 • ΒΙΟΜΕΡ
 • ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
 • ΘΗΡΑΤΡΟΝ
 • Α.Π.Θ.
 • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ