Πελατολόγιο

Πελατολόγιο

Πελάτες

Σε ποιους προσφέρουμε υπηρεσίες:

H INTERGEO προσφέρει από το 1991 τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα πελατών από τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα όπως:

  • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  • ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  • ΔΗΜΟΙ
  • ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
  • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
  • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η INTERGEO ευχαριστεί θερμά τους πελάτες της για την σταθερή, μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία και δεσμεύεται να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της και στο μέλλον σε ανταγωνιστικό κόστος, πάντα προς όφελος τους

ΕΛΠΕ, BP , SHELL, ΔΕΗ, ΜΟΤΟR ΟΙL, ESSO, MOBIL, ΕΚΟ ΕΛΔΑ, ELINOIL, TEXACO ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Β., EΓNATIA OΔΟΣ, ΒΦΛ, ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, ARCON CONSTRUCTIONS, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΛΑΙΣ, JET OIL, TOSOH, J&P AVAX, ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, EYAΘ, AEGEAN OIL, OFC, AΓΕΤ, TITAN, ALDI, GISCO, HAFCO, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ