Εταιρικό Προφίλ

Οργανωτική Δομή

Η INTERGEO έχει ολοκληρώσει και συνεχίζει να εκτελεί σήμερα με μεγάλη επιτυχία, περιβαλλοντικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα και την Κύπρο bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα και την Κύπρο bounding box
bounding box bounding box bounding box

Για τη σωστή εκτέλεση και παρακολούθηση όλων αυτών των έργων, έχει συσταθεί στην Αθήνα ένα παράρτημα της εταιρείας. Επίσης τοπικοί αντιπρόσωποι της εταιρείας υπάρχουν στη Μυτιλήνη, στα Χανιά, στη Ρόδο, στο Αγρίνιο, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, από το 2005, ιδρύθηκε στην Κύπρο, η INTERGEO ΕΠΕ, ως παράρτημα της INTERGEO Ελλάδας.

Επίσης τα παραρτήματα της INTERGEO στην Τουρκία, Αίγυπτο, Ιταλία και Γαλλία ελέγχονται απευθείας από το ελληνικό γραφείο.

bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO παρατήματα στην Ελλάδα bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO παρατήματα στην Ελλάδα bounding box
bounding box bounding box bounding box

To κύριο προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από γεωλόγους, υδρογεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, μηχανολόγους μηχανικούς, γεωλόγους μηχανικούς και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Το σύνολο των στελεχών και του εργατικού προσωπικού της εταιρίας λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση μέσω περιοδικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Group της εταιρίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων έργων και υπηρεσιών.

Η ενασχόληση της intergeo από το 1990 με θέματα ρύπανσης υπεδάφους, υπόγειων νερών και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων έχει προσφέρει πρόσθετη πολύτιμη εμπειρία στο εργατικό δυναμικό της τόσο αναφορικά με τις δύσκολες συνθήκες εφαρμογής άμεσων μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όσο και με τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων (περιπτώσεις διαρροών σε ευαίσθητους αποδέκτες, θάλασσα, υδροφόρα στρώματα, επιφανειακά ρέματα, υπόγειοι χώροι).

Οργανωτική δομή - Τμήματα

bounding box bounding box bounding box
bounding box Οργανωτική δομη - Τμήματα bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Οργανωτική δομή - Τμήματα bounding box
bounding box bounding box bounding box