Υπηρεσίες

Γεωτεχνικές Υπηρεσίες » Γεωτεχνικές Έρευνες

Οι γεωτεχνικές έρευνες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι στα πλαίσια των γεωτεχνικών-γεωλογικών μελετών τεχνικών έργων και αναμφίβολα το κρισιμότερο στο τρίπτυχο σχεδιασμός – έρευνα – μελέτη, καθώς μέσω της γεωτεχνικής έρευνας πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των εδαφών προκειμένου στη συνέχεια να εξαχθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που απαιτούνται για το γεωτεχνικό σχεδιασμό των τεχνικών έργων.

bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box PUNTEL bounding box
bounding box bounding box bounding box
Προς την κατεύθυνση αυτή, η INTERGEO δημιουργεί ισχυρή υποδομή διαθέτοντας μέχρι στιγμής ένα ιδιόκτητο στόλο πέντε (5) σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων γεωτρυπάνων που επανδρώνονται από ομάδες έμπειρων και πλήρως καταρτισμένων χειριστών και βοηθών, ενώ σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου χρησιμοποιεί μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν περάσει μία διαδικασία επιλογής ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία.

 

 

 

 

bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box CMV bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box PUNTEL bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box MRZB bounding box
bounding box bounding box bounding box

bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box CRAELIUS D750 bounding box
bounding box bounding box bounding box
Στα πλαίσια των γεωτεχνικών ερευνών, πραγματοποιούνται δοκιμές υπαίθρου σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές για τις γεωτεχνικές έρευνες, όπως η Πρότυπη Δοκιμή Διείσδυσης (S.P.T.), η δοκιμή D.P.H. (Dynamic Probing Heavy), δοκιμές υδροπερατότητας μεταβαλλόμενου και σταθερού φορτίου (Maag-Lefranc) καθώς και δοκιμές Lugeon. Επίσης, στα πλαίσια των ερευνών πραγματοποιείται εγκατάσταση διαφόρων τύπων γεωτεχνικών οργάνων μέτρησης όπως πιεζομετρικών και κλισιομετρικών σωλήνων.

 

 

 

 

Τέλος, πραγματοποιούνται δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση του τύπου και της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφών για την κατασκευή των τεχνικών έργων.

bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box