Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Μετρήσεις - Χημικές Αναλύσεις » Νερό

Στο νερό (επιφανειακό και υπόγειο) αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι (Ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, ελεύθερο Οξυγόνο κλπ)
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι (π.χ. βαρέα μέταλλα, διάφορα ανιόντα και κατιόντα, κυανίδια κλπ)
  • Χημικές οργανικές παράμετροι (π.χ BOD, COD, TOC, TPH, PCBs, PAH, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, VOC, SVOC, κλπ)
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αμιάντου

bounding box bounding box bounding box
bounding box Εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα και την Κύπρο bounding box
bounding box bounding box bounding box