Υπηρεσίες

Διερεύνηση & Σχεδιασμός Μέτρων Αποκατάστασης για Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) ή αλλιώς χωματερές δημιουργούν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς ρυπαίνουν με τοξικές ουσίες τόσο το υπέδαφος όσο και τα υπόγεια και επιφανειακά νερά.

Επίσης, συχνά ξεσπούν πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται πολύτιμες δασικές εκτάσεις και να προκαλούνται μεγάλες οικολογικές καταστροφές.

bounding box bounding box bounding box
bounding box ΧΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box ΧΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box ΧΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box ΧΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης bounding box
bounding box bounding box bounding box

H INTERGEO έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα MESUD-MED (Development οf an Integrated Methodology for Decommissioning, Sanitation and Restoration of Uncontrolled Landfills) για την καταγραφή και ταξινόμηση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης (2004) bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης (2004) bounding box
bounding box bounding box bounding box

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η INTERGEO σε αυτό το τομέα είναι:

  1. Εκπόνηση τεχνικών μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης ενεργών ή ανενεργών ΧΑΔΑ
  2. Εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας ΧΑΔΑ 
  3. Εκτέλεση περιβαλλοντικού ελέγχου του υπεδάφους και των υπόγειων νερών σε περιοχές ΧΑΔΑ πριν και μετά την αποκατάσταση
  4. Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εντός ΧΑΔΑ
  5. Επίβλεψη και εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης ΧΑΔΑ
  6. Συλλογή και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από ΧΑΔΑ
  7. Ανίχνευση υπόγειων πυρκαγιών σε ΧΑΔΑ

bounding box bounding box bounding box
bounding box ΧΑΔΑ Θέρμης μετά από αποκατάσταση bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box ΧΑΔΑ Θέρμης μετά από αποκατάσταση bounding box
bounding box bounding box bounding box

Οι κύριες τεχνικές απορρύπανσης χώρων ανενεργών ή ενεργών ΧΑΔΑ

  • Σταθεροποίηση οργανικών ουσιών με την χρήση συστημάτων αερισμού in situ
  • Εκσκαφή ΧΑΔΑ, συλλογή και διαχωρισμός αποβλήτων και επιλογή μεθόδου τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης 
  • Τεχνικές απορρύπανσης in situ για πιθανή παραμένουσα ρύπανση υπεδάφους, υπόγειων νερών και επιφανειακών νερών

bounding box bounding box bounding box
bounding box Σταθεροποίηση οργανικών ουσιών σε ΧΑΔΑ με την χρήση συστημάτων αερισμού in situ bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Σταθεροποίηση οργανικών ουσιών σε ΧΑΔΑ με την χρήση συστημάτων αερισμού in situ bounding box
bounding box bounding box bounding box