Εταιρικό Προφίλ

Σκοπός - Όραμα

Η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών μελετών και έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων νερών και στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. bounding box
bounding box bounding box bounding box

Η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, στην Θεσσαλονίκη, ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO Αυστρίας (INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH) με σκοπό να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες στην Ελλάδα και Κύπρο.

bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO Αυστρίας bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO Αυστρίας bounding box
bounding box bounding box bounding box

Η Ιntergeo σήμερα είναι μία πολυεθνική εταιρεία με παραρτήματα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελβετία, Τουρκία, Αγγλία) και τον κόσμο ( Αφρική: Αίγυπτο, Αλγερία, Ν. Αφρική Λατινική Αμερική: Αργεντινή, Παναμά, Βενεζουέλα και Ασία: Ν. Κορέα, Μαλαισία και Ταϊβάν).

bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO παρατήματα στον κόσμο bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO παραρτήματα στον κόσμο bounding box
bounding box bounding box bounding box

bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO παρατήματα στην Ευρώπη bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box INTERGEO παραρτήματα στην Ευρώπη bounding box
bounding box bounding box bounding box

Φιλοσοφία μας:
Να προσφέρουμε άψογες τεχνικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, με το χαμηλότερο κόστος.

Όραμα μας:
Η συνεχής βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών μας προς όφελος του πελάτη.