Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στα:

 
 
 
 
   
 

INTERGEO ΕΠΕ

Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης
Θεσσαλονίκη, 57 001

Τηλ. 2310 47 81 47
Fax:
2310 47 81 49

e-mail: thessaloniki@intergeo.com